MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD

1) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD (MSEDCL)
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1 Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2 Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3 Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4 Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
           
2 MSEB – Nagpur (R) Zone Shri N.J. Ramteke Shri M.G. Deodhar Shri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1 Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2 Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3 Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4 Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

1) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD (MSEDCL)
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1 Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2 Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3 Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4 Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
           
2 MSEB – Nagpur (R) Zone Shri N.J. Ramteke Shri M.G. Deodhar Shri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1 Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2 Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3 Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4 Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
           
3 MSEB – Nagpur (U) Zone Shri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan
3.1 Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
      2MSEB – Nagpur (R) ZoneShri N.J. RamtekeShri M.G. DeodharShri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

1) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD (MSEDCL)
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1 Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2 Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3 Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4 Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
           
2 MSEB – Nagpur (R) Zone Shri N.J. Ramteke Shri M.G. Deodhar Shri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1 Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2 Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3 Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4 Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
           
3 MSEB – Nagpur (U) Zone Shri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan
3.1 Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
1)MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD (MSEDCL) 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1 Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2 Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3 Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4 Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
           
2 MSEB – Nagpur (R) Zone Shri N.J. Ramteke Shri M.G. Deodhar Shri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1 Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2 Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3 Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4 Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
           
3 MSEB – Nagpur (U) Zone Shri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan
3.1 Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
      2MSEB – Nagpur (R) ZoneShri N.J. RamtekeShri M.G. DeodharShri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
      3MSEB – Nagpur (U) ZoneShri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan3.1Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
      
2MSEB – Nagpur (R) ZoneShri N.J. RamtekeShri M.G. DeodharShri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

1) MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD (MSEDCL)
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1 Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2 Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3 Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4 Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
           
2 MSEB – Nagpur (R) Zone Shri N.J. Ramteke Shri M.G. Deodhar Shri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1 Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2 Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3 Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4 Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
           
3 MSEB – Nagpur (U) Zone Shri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan
3.1 Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
1)MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD (MSEDCL) 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1 Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2 Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3 Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4 Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
           
2 MSEB – Nagpur (R) Zone Shri N.J. Ramteke Shri M.G. Deodhar Shri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1 Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2 Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3 Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4 Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
           
3 MSEB – Nagpur (U) Zone Shri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan
3.1 Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
      2MSEB – Nagpur (R) ZoneShri N.J. RamtekeShri M.G. DeodharShri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
      3MSEB – Nagpur (U) ZoneShri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan3.1Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
1)MAHARASHTRA STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION CO. LTD (MSEDCL)
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1 Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2 Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3 Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4 Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
           
2 MSEB – Nagpur (R) Zone Shri N.J. Ramteke Shri M.G. Deodhar Shri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1 Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2 Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3 Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4 Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
           
3 MSEB – Nagpur (U) Zone Shri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan
3.1 Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
      2MSEB – Nagpur (R) ZoneShri N.J. RamtekeShri M.G. DeodharShri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
      3MSEB – Nagpur (U) ZoneShri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan3.1Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 
No.
Circle / Division
Chairperson
Member
Secretary
Other Officials
1
MSEB -Amravati Zone
Shri A.V. Panat
Shri A.S. Gade
Shri V.P. Yaul,
Ex. Engineer
Shri P.G. Wankhande,
EE (Admn.)
1.1Amravati Circle,
Office of the Supdt. Engineer, O & M Circle,Vidyut Bhawan, Shivaji Nagar,
Amravati – 444 803
Ph. : 0721 – 266 3640
Shri A.D. Dabhadkar,
A.O.
Shri B.R. Wathodkar,
UDC (GAD)
1.2Akola Circle,
Office of the Supdt. Engineer , MSEB, Ratanpal Plot, Vidyut Bhawan,
Akola – 444 001
Ph. : 0724 – 243 4475
Shri A.B. Kale,
EE (Admn.)
Shri H.D. Ingole,
A.O.
Shri Y.S. Chavan,
Head Clerk
1.3Buldhana Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB Vidyut Bhawan, Near O & M Circle, Chikhali Road,
Buldhana – 443 001
Ph. : 07262 – 243 492
Shri R.D. Dahake,
AE (Admn.)
Shri B.J. Kurpude,
A.O.
Shri B.A. Shaikh,
Esst. Supdt.
1.4Yeotmal Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB, Admn. Bldg, 1st floor, Circle Office ,Armi Road,
Yeotmal – 445 001
Ph. : 07232 – 242 318
Shri A.M. Mahajan,
EE (Admn.)
Shri A.S. Dhole,
A.O.
Shri M.S. Bhiskey,
APO
      
2MSEB – Nagpur (R) ZoneShri N.J. RamtekeShri M.G. DeodharShri N. D. Joshi,
Ex. Engineer
Shri W.P. Ghugal,
Exe. Engr. (Admn).
2.1Nagpur (R) Circle, Supdt. Engineer (R), Vidyut Bhavan, Ground floor, Katol Road,
Nagpur – 440 013
Ph. : 0712 – 259 1065
Shri V.S. Maindalkar,
Account Officer
Shri D.M. Ganvir,
UDC (GAD)
2.2Bhandara Circle,
Office of the Supdt. Engineer, MSEB,
Vidyut Bhavan,
Nagpur Road,
Bhandara – 441 904
Ph. : 07184-252 116
Shri C.B. Singh,
Exe. Engr.
Shri V.P. Pande,
Divil. Acct.
Shri H.R. Chandekar,
Adm. Officer
2.3Wardha Circle,
Supdt. Engineer (R), MSEB Vidyut Bhavan, Admn. Officer, Near Boargaon, Octroi Naka, Dist. Wardha 442 001
Ph. : 07152 – 243 039
Shri A.J. Deshpande,
Exe. Engr.
Shri B.G. Shambharkar,
Divil. Acct.
Shri P.K. Yawalkar,
UDC (GAD)
2.4Chandrapur Circle,
Supdt. Engineer
(O&M), MSEB Circle Office, Chandrapur Vidyut Bhawan,
Babu Peth,
Chandrapur-442 408
Ph. : 07172-225 056
Shri D.R. Deole,
Exe. Engr.
Shri S.B. Urkude,
Acct. Officer
Shri N.M. Chintawar,
UDC (GAD)
2.5

Gadchiroli Circle,
Supdt. Engineer
(O &M), MSEB, Shri Yevalb Bldg; Rampur Ward, Camp Area, Near Shivaji Mahavidyalaya, Gadchiroli – 442 605
Ph. : 07132-233 115

Shri D.K. Chaudhari,
Exe. Engineer
Shri B.G. Dabharde,
Acct. Officer
Shri W.F. Zungare,
UDC (GAD)
      
3MSEB – Nagpur (U) ZoneShri Jahagirdar Smt. Gauri Chandrayan
3.1Nagpur (U) Circle, Office of the Chief Engineer Nagpur Urban Zone, Prakash Bhawan,
Link Road, Sadar,
Nagpur 440 001
Ph. : 0712-253 3276
Shri M.D. Date,
E.E. Admn.
Shri S.K. Ladke,
A.O.
Shri L.D. Satikosare,
E.A.
 

rummy ola

rummy east

holy rummy

rummy ares

royally rummy

rummy yes

rummy noble

rummy perfect

rummy loot

rummy satta

indibet

10cric

bc game

dream11

1win

fun88

iplt20

icc cricket

rs7sports

rummy