Doctors in Nagpur

Doctors in Nagpur

Sr.No. NAME OF DOCTOR PHONE NO.
1. Dr. Uday Mahurkar (Cardiac) 2558699
2. Dr.Jaspal Arneja(Cardiac) 2548721
3. Shrikrishna Heart Care(Cardiac) 2544434
4. Dr. Vikas Bisane 2530313
5. Rainbow Medinova 2557398
6. Laherwani Diabetis Care 3090218
7. Dr. Varun Bhargav 2238006
8. Dr. Arundhati Bhave(Gyanic) 2230347
9. Dr. P. C. Marpakarwar(Cardiac) 2246814
10. Dr. P. K. Deshpande 2533777
11. Shivganga Hospital 2547084
12. Dr. G. M. Taori(Neuro) 2225866
13. Dr. Sanjay Ramteke(Neuro) 2558303
14. Dr. Mukund Bhaheti(Neuro) 2520590
15. Dr. Vishram Buche(Pedistrition) 2534650
16. Dr. Shyam Babhulkar(Neuro) 2246359
17. Dr. Prakash Khetan(Nefro) 2522408
18. Dr. S. J. Aacharya(Nefro) 2525974
19. Dr. Rajendra chandak 2768895
20. Dr. Jayprakash Baraskar(Cancer) 2559859
21. Dr. Rajesh Soni(Uro) 2527103
22. Dr. Narendra Mehta(Uro) 2541514
23. Dr. Vikram Marvah(Ortho) 2520668
24. Dr. Sudhir Babhulkar(Ortho) 2524062
25. Dr. Sanjeev Golher(ENT) 2521989
26. Dr. Naresh Agrawal(ENT) 5617044
27. Dr. Madan Kapare(ENT) 2537117
28. Dr. Sudha Sutariya 2524188
29. Dr. Praful Mokadam 2525869
30. Dr. Prashant Agnihotri 2563096
31. Dr. Sharad Pendse 2521898
32. Dr. Upendra Mishra 2744755
33. Dr. Chandrashekhar Gillurkar 2751144
34. Dr. Sudhir Neral(Radio) 2536629
35. Dr. Vinod Adabe 2534833
34. Dr. Ashok Adhau 2764514
35. Dr. Prashant Agnihotri(Eye) 2563096
36. Dr. Mukund Oak(Eye) 2451377
37. Dr. Shashank Bhole(Pedistrition) 2523685
38. Dr. Vikky Rughawani 2643192
39. Dr. Rohini Dravid(Gyanic) 2224029
40. Dr. Nirmala Mokadam 2531118
41. Dr. Sunita Mujumdar 2249136
42. Dr. Shrikant Mukewar 2530511
43. Dr. Prachi Mate 2755111
44. Dr. Dilip Dhande 2520654
45. Dr. Sudhir Deshmukh 2225375
46. Dr. Sharad Deshmukh(Cardiac) 2530460
47. Dr. Milind Dharmadikari(Patho) 2238948
48. Dr. Makarand Dhopaokar 2247676
49. Dr. Mahesh Phulwane(Cardiac) 2544434
50. Dr. Vivek Gadge(Ortho) 2545509
51. Dr. Vinod Gandhi 2521340
52. Dr. Ajay Garg(Chest) 2767606)

                                                                   


Doctors in Nagpur

Sr.No. NAME OF DOCTOR PHONE NO.
1. Dr. Uday Mahurkar (Cardiac) 2558699
2. Dr.Jaspal Arneja(Cardiac) 2548721
3. Shrikrishna Heart Care(Cardiac) 2544434
4. Dr. Vikas Bisane 2530313
5. Rainbow Medinova 2557398
6. Laherwani Diabetis Care 3090218
7. Dr. Varun Bhargav 2238006
8. Dr. Arundhati Bhave(Gyanic) 2230347
9. Dr. P. C. Marpakarwar(Cardiac) 2246814
10. Dr. P. K. Deshpande 2533777
11. Shivganga Hospital 2547084
12. Dr. G. M. Taori(Neuro) 2225866
13. Dr. Sanjay Ramteke(Neuro) 2558303
14. Dr. Mukund Bhaheti(Neuro) 2520590
15. Dr. Vishram Buche(Pedistrition) 2534650
16. Dr. Shyam Babhulkar(Neuro) 2246359
17. Dr. Prakash Khetan(Nefro) 2522408
18. Dr. S. J. Aacharya(Nefro) 2525974
19. Dr. Rajendra chandak 2768895
20. Dr. Jayprakash Baraskar(Cancer) 2559859
21. Dr. Rajesh Soni(Uro) 2527103
22. Dr. Narendra Mehta(Uro) 2541514
23. Dr. Vikram Marvah(Ortho) 2520668
24. Dr. Sudhir Babhulkar(Ortho) 2524062
25. Dr. Sanjeev Golher(ENT) 2521989
26. Dr. Naresh Agrawal(ENT) 5617044
27. Dr. Madan Kapare(ENT) 2537117
28. Dr. Sudha Sutariya 2524188
29. Dr. Praful Mokadam 2525869
30. Dr. Prashant Agnihotri 2563096
31. Dr. Sharad Pendse 2521898
32. Dr. Upendra Mishra 2744755
33. Dr. Chandrashekhar Gillurkar 2751144
34. Dr. Sudhir Neral(Radio) 2536629
35. Dr. Vinod Adabe 2534833
34. Dr. Ashok Adhau 2764514
35. Dr. Prashant Agnihotri(Eye) 2563096
36. Dr. Mukund Oak(Eye) 2451377
37. Dr. Shashank Bhole(Pedistrition) 2523685
38. Dr. Vikky Rughawani 2643192
39. Dr. Rohini Dravid(Gyanic) 2224029
40. Dr. Nirmala Mokadam 2531118
41. Dr. Sunita Mujumdar 2249136
42. Dr. Shrikant Mukewar 2530511
43. Dr. Prachi Mate 2755111
44. Dr. Dilip Dhande 2520654
45. Dr. Sudhir Deshmukh 2225375
46. Dr. Sharad Deshmukh(Cardiac) 2530460
47. Dr. Milind Dharmadikari(Patho) 2238948
48. Dr. Makarand Dhopaokar 2247676
49. Dr. Mahesh Phulwane(Cardiac) 2544434
50. Dr. Vivek Gadge(Ortho) 2545509
51. Dr. Vinod Gandhi 2521340
52. Dr. Ajay Garg(Chest) 2767606)

                                                                   

rummy ola

rummy east

holy rummy

rummy ares

royally rummy

rummy yes

rummy noble

rummy perfect

rummy loot

rummy satta

https://iplwin-login.in/

ipl win

ipl win

indibet

10cric

bc game

dream11

1win

fun88

iplt20

icc cricket

rs7sports

rummy

https://btvisa.org/

https://btvisa.app/

https://crickex1.org/

https://crickex1.app/

iplwin

dafabet

rummy wealth

rummy time

crazy time live stats

crazy time live stats

rummy satta apk

rummy joy apk

rummy mate apk

rummy nabob apk

rummy modern apk

rummy gold apk

rummy ola apk

rummy east apk

holy rummy apk

rummy deity apk

rummy tour apk

rummy wealth apk

yono rummy apk